Budżet Obywatelski

We wrześniu zakończyliśmy realizację projektu „Doposażenie ogrodu sensorycznego przy Miejskim Przedszkolu nr 64 im. Janusza Korczaka w Katowicach „. Powstała m.in. „Zielona sala z ławkami i stoliczkami”, wzbogacono roślinność przedszkolną oraz zakupiono zabawki sensoryczne. 

Dzięki Państwa głosem mamy okazję zrealizować kolejny nasz projekt „Zakup tablicy interaktywnej dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 64 im. Janusza Korczaka w Katowicach.

Bardzo dziękujemy 🙂 🙂 🙂