Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego