DRODZY RODZICE

Od jutra za pośrednictwem strony internetowej i facebookowej naszego przedszkola będziemy przekazywać zadania do wykonania dla dzieci. Nie będziemy Państwa zarzucać mnogością kart pracy i stertą kolorowanek, bo nie chodzi o to by zrobić dużo, ale o to by jakość tego miała sens. Zachęcamy do pomocy w realizacji podstawy programowej w tym trudnym czasie.

Z życzeniami zdrowia dla wszystkich DYREKTOR ORAZ GRONO PEDAGOGICZNE MP 64 🙂