II miejsce w Spartakiadzie Przedszkolaków

Muchomory zdobyły II miejsce????????????
w V Spartakiadzie Przedszkolaków zorganizowanej
przez MP nr 59: