Kółko plastyczne

Pani Ania prowadzi kółko plastyczne dla chętnych dzieci. W trakcie zajęć dzieci rozwijają swoją wyobraźnię, uzdolnienia i zainteresowania artystyczne oraz koncentrację uwagi 🙂 :