KONKURS DLA PRZEDSZKOLAKÓW

UWAGA PRZEDSZKOLAKI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM PT.

„MOJE PRZEDSZKOLE, MOJA DZIELNICA – MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

 

CELE KONKURSU:
– WZBUDZANIE ZAINTERESOWANIA OKOLICĄ SWOJEGO ZAMIESZKANIA
– ROZBUDZANIE TWÓRCZEJ INWENCJI DZIECKA I KREATYWNOŚCI
– WZMACNIANIE WIARY WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI
– ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI PLASTYCZNYCH
– BUDZENIE ZAINTERESOWANIA RÓŻNYMI TECHNIKAMI PLASTYCZNYMI

REGULAMIN:
– KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO
MP 64 W KATOWICACH
– TECHNIKA PLASTYCZNA – PŁASKA, Z UŻYCIEM DOWOLNYCH MATERIAŁÓW
– FORMAT A4 – PRACA NA KARTCE W POZYCJI POZIOMEJ
– DOPUSZCZALNA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI (JEDNAK PRACA DZIECKA MUSI BYĆ WIDOCZNA)
– KAŻDA PRACA POWINNA ZAWIERAĆ OPIS: TEMAT – NAZWA MIEJSCA W GISZOWCU (NP. PRZEDSZKOLE, PARK, DOM KULTURY, RYNEK, PIEKARNIA ITP.), IMIĘ, NAZWISKO, GRUPA
– PRACE OCENIANE BĘDĄ PRZEZ GRONO PEDAGOGICZNE PRZEDSZKOLA
– KRYTERIA OCENY: POMYSŁOWOŚĆ, WALORY ARTYSTYCZNE, WYKORZYSTANIE RÓŻNORODNYCH TECHNIK PLASTYCZNYCH

– 1 MIEJSCE – NAGRODA RZECZOWA + PRACA WYSTAWIONA JAKO ZDJĘCIE POFILOWE PRZEDSZKOLA

-2 MIEJSCE – NAGRODA RZECZOWA + PRACA WYSTAWIONA JAKO ZDJĘCIE W TLE NA PROFILU FB NASZEGO PRZEDSZKOLA

-3 MIEJSCE – NAGRODA RZECZOWA

– PRACE NALEŻY WYSYŁAĆ MAILOWO NA ADRES: mp64k@wp.pl DO 01.05.2020R.