Ku Pamięci…

Mając w pamięci ostatnie ważne Święto Krasnale 3 listopada zapaliły znicze????️????️????️ pod Pomnikiem Poległych: