Logopedia 12.04.2021r.

Temat: utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski [dz] w nagłosie, wygłosie, śródgłosie w wyrazach i zdaniach.
Cel główny:
Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski [dz] w różnych pozycjach wyrazu. Przy wymowie głoski [dz] język znajduje się za dolnymi zębami, usta rozchylone jak do uśmiechu).
Cele szczegółowe:
• doskonalenie słychu fonematycznego,
• rozwijanie mowy dziecka,
• doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
• kształcenie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej.

lo2_dz_14_01_kp
lo2_dz_16_01_kp
lo2_dz_18_01_kp

Pozdrawiam mgr Anna Sprenc