Logopedia

Zajęcia logopedyczne wspomagające prawidłowy rozwój mowy dzieci.
Cel ogólny:
ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę głosek [sz,ż,cz] oraz różnicowanie głosek opozycyjnych

[sz-s],[ż-z]
Cele szczegółowe:
• usprawnianie narządów mowy,
• rozwijanie analizatora słuchowego.

6
7
8
1
2