Obcemu mówię NIE !!!

Scenki sytuacyjne związane z realizacją programu „Jestem bezpieczny” w grupie Krasnali.
Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw mogących wypływać z kontaktów z nieznajomymi
i konieczności zachowania ostrożności w nawiązaniu kontaktów z obcymi ludźmi.