OGŁOSZENIE

W związku z profilaktyką
w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do przedszkola pocztą.
Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola decyduje data stempla pocztowego.