PILNA INFORMACJA

Na podstawie § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

– § 1 ust. 1, 2, § 2 ust. 1, 5 rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W POROZUMIENIU Z URZĘDEM MIASTA KATOWICE – WYDZIAŁEM EDUKACJI I SPORTU
w okresie  OD 28.10.2020 DO 02.11.2020
ZAWIESZA SIĘ ZAJĘCIA STACJONARNE DLA DZIECI w Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach
z uwagi na działania profilaktyczne związane z utrzymującą się sytuację epidemiologiczną w mieście Katowice związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Zajęcia dla dzieci, w tym okresie będą prowadzone w trybie zdalnym za pośrednictwem dostępnych komunikatorów – strona internetowa przedszkola i strona fb przedszkola

Dyrektor mgr Katarzyna Dej