Program Przygoda Gangu Swojaków

We wtorek Biedroneczki zaliczyły pierwsze zadanie w ramach programu Przygody Gangu Swojaków. Dzieci ułożyły własne kompozycje jesienne z przyniesionych darów.????????????????????