REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Rozpoczęła się realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej „Boisko do zabaw ruchowych przy Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach”. Zadanie jest realizowane przy wsparciu Miasta Katowice.