Szkółka śląskiej kultury

Szkółka śląskiej kultury to cykliczne warsztaty, które przybliżą dzieciom kulturę Górnego Śląska. Nauczą się m.in. śląskiej gwary , regionalnych tańców oraz poznają śląskie tradycje :