Uczczenie patrona Miejskiego Przedszkola nr 64 w Katowicach

„W dobie zaniku autorytetów i wartości moralnych chcemy aby postać patrona stanowiła dla dzieci wzorzec osobowy, a rodzicom i nam nauczycielom pomogła w pracy wychowawczej. Chcemy, aby jego poglądy były drogowskazem jak mądrze kochać dzieci.
Dzisiejsze czasy są dla nas próbą i pozwalają nam w praktyce stosować pedagogikę korczakowską. W obliczu wojny w Ukrainie każdy z nas musi w sobie obudzić Korczaka i tak jak on przytulić, pocieszyć i otoczyć opieką każde dziecko, którego świat został zdeptany przez wojnę” fragment przemówienia Pani dyrektor MP 64 w Katowicach Katarzyny Dej.
14 czerwca 2022r. Miejskie Przedszkole nr 64 obchodziło uroczystość uczczenia patrona placówki, Janusza Korczaka. W trakcie została odsłonięta tablica pamiątkowa. Obchody, z udziałem wychowanków, nauczycieli, personelu administracji i obsługi przebiegły w bardzo wzruszającej atmosferze, gdyż nauka wybitnego pedagoga i jego postawa względem dzieci jest dla nas przykładem, jak w tych ciężkich czasach powinniśmy żyć, uczyć i współdziałać dla dobra najmłodszych, bez względu na narodowość.

Tekst oraz zdjęcia opublikowane dzięki uprzejmości doradcy metodycznego

Doroty Kozioł- Żurawskiej