WITAJ PRZEDSZKOLE

Rozpoczęliśmy rok szkolny w czwartek 1.09.2022r.
Przedszkole czynne jest od 6.00 do 17.00
Dzieci do przedszkola:
PRZYPROWADZAMY OD 6.00 DO 8.30

Każde dziecko powinno być wyposażone od pierwszego dnia w:
– podpisane obuwie zmienne,
– w woreczku zestaw podpisanych ubranek zapasowych i bielizny,
– chusteczki mokre i suche

Jeżeli dziecko będzie odbierane z przedszkola przez osoby trzecie będzie potrzeba wypełnienia w przedszkolu upoważnienia. Do upoważnienia potrzebne jest imię, nazwisko i numer dowodu osoby która będzie odbierała.