Wsparcie psychologiczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Wsparcie psychologiczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dotyczy: zdalnego zapewniania wsparcia psychologicznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach

1. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach będzie można nawiązać zdalny kontakt telefonicznie oraz mailowo:
· telefony stacjonarne: 32 251 15 99
tel./fax 32 257 14 82
· telefon komórkowy: 669 777 008 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
· email: oik@mops.katowice.pl

Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 19:00.

2. W Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdalny kontakt telefoniczny:
· telefony komórkowe: 572 333 751
725 150 086 oba telefony z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video

Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 17:30.

3. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zdalny kontakt telefoniczny:
· telefon komórkowy: 513 426 177 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
· Dyżury psychologów w godzinach 7:30 – 15:30.