Wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”

10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 wszystkie nasze przedszkolaki wzięły udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej i wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy: