Z bajką bezpieczniej- program profilaktyczny

3 lutego odwiedzili nas Strażnicy Miejscy w ramach realizacji programu profilaktycznego pt. „Z bajką bezpieczniej”. Program adresowany jest m.in do dzieci przedszkolnych i ma na celu kształtowanie umiejętności poprawnych zachowań prospołecznych, kształtowanie czujności dzieci wobec sytuacji nowych i nieznanych oraz budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych opartych na manipulacji i fałszu. Podstawowym środkiem dydaktycznym zastosowanym w programie jest zbiór bajek znanych polskich poetów, które służą jako metafora do zobrazowania różnych sytuacji, z jakimi dziecko może mieć do czynienia. Dziś w bajce Adama Mickiewicza „Koza, kózka i wilk” została podjęta problematyka kontaktów z osobami obcymi i ograniczonego zaufania wobec nieznajomych.