Zabawy na śniegu

Hu! hu! ha!  Nasza zima zła!   Szczypie w nosy, szczypie w uszy,

Mroźnym śniegiem w oczy prószy,   Wichrem w polu gna!  Nasza zima zła!   Nasza zima zła!