Zabawy z językiem angielskim 07.04.2021r.

THE FARMER IN THE DELL

Dzieci młodsze: 3-4-latki

1.“The farmer in the dell” – osłuchanie z piosenką – rodzic włącza piosenkę, dziecko uważnie słucha piosenki i ogląda filmik. Następnie rodzic ponownie odtwarza utwór i w trakcie piosenki pokazuje odpowiednie karty obrazkowe. (załącznik 1-6)

The farmer in the dell

The farmer in the dell, (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą rolnika)
The farmer in the dell.
Hi-ho the derry oh,
The farmer in the dell.

The farmer takes a wife. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą żonę rolnika)
The farmer takes a wife.
Hi-ho the derry oh,
The farmer takes a wife.

The wife takes a dog. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą psa)
The wife takes a dog.
Hi-ho the derry oh,
The wife takes a dog.

The dog takes a cat. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą kota)
The dog takes a cat.
Hi-ho the derry oh,
The dog takes a cat.

The cat takes a rat. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą szczura)
The cat takes a rat.
Hi-ho the derry oh,
The cat takes a rat.

The rat takes the cheese. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą ser)
The rat takes the cheese.
Hi-ho the derry oh,
The rat takes the cheese.

The cheese stands alone. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą ser)
The cheese stands alone.
Hi-ho the derry oh,
The cheese stands alone.

The farmer in the dell, (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą rolnika)

The farmer in the dell.
Hi-ho the derry oh,
The farmer in the dell.
Hi-ho the derry oh,

The farmer in the dell.

2. “The farmer in the dell” – zabawa dydaktyczna – rodzic ponownie prezentuje karty obrazkowe do piosenki nazywając je, dziecko powtarza. Następnie rodzic wskazuje poszczególne karty, a dziecko próbuje je nazwać/powtórzyć. Zabawę prowadzimy 2-3-krotnie wskazując każdą kartę obrazkową.

3. „The farmer” – zabawa muzyczno-ruchowa – dziecko porusza się w rytmie piosenki “The farmer in the dell” i ilustruje ruchem postacie występujące w utworze – rodzic może dodatkowo pokazywać wybrane karty obrazkowe. Zabawę prowadzimy przez czas trwania piosenki.

Dzieci starsze: 5-6-latki

1.“The farmer in the dell” – osłuchanie z piosenką – rodzic włącza piosenkę, dziecko uważnie słucha piosenki i ogląda filmik. Następnie rodzic ponownie odtwarza utwór i w trakcie piosenki pokazuje odpowiednie karty obrazkowe. (załącznik 7-12)

The farmer in the dell

The farmer in the dell. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą rolnika)
The farmer in the dell.
Hi-ho, the derry-o
The farmer in the dell.

The farmer milks the cow. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą rolnika dojącego krowę)
The farmer milks the cow.
Hi-ho, the derry-o
The farmer milks the cow.

The farmer feeds the pigs. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą rolnika karmiącego świnie)
The farmer feeds the pigs.
Hi-ho, the derry-o
The farmer feeds the pigs.

The farmer gathers eggs. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą rolnika zbierającego jajka)
The farmer gathers eggs.
Hi-ho, the derry-o
The farmer gathers eggs.

The farmer plants the seeds. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą rolnika siejącego nasiona)
The farmer plants the seeds.
Hi-ho, the derry-o
The farmer plants the seeds.

The farmer picks the corn. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą rolnika zbierającego kukurydzę)
The farmer picks the corn.
Hi-ho, the derry-o
The farmer picks the corn.

The farmer in the dell. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą rolnika)

The farmer in the dell.
Hi-ho, the derry-o

The farmer in the dell.

2. “The farmer in the dell” – zabawa dydaktyczna – rodzic ponownie prezentuje karty obrazkowe do piosenki nazywając je, dziecko powtarza. Następnie rodzic wskazuje poszczególne karty, a dziecko próbuje je nazwać/powtórzyć. Zabawę prowadzimy 2-3-krotnie wskazując każdą kartę obrazkową.

3. „Farmer gathers eggs” – zabawa dydaktyczno-naśladowcza – dziecko porusza się w rytmie piosenki “The farmer in the dell” i naśladuje ruchem czynności o których jest mowa w piosence – rodzic może dodatkowo pokazywać wybrane karty obrazkowe. Zabawę prowadzimy przez czas trwania piosenki.

Osoby chętne podzielić się efektami swojej pracy, proszę o przesłanie zdjęć na maila: mp64muchomory@interia.pl