Zabawy z językiem angielskim 12.04.2021r.

HOW TO RECYCLE?

Dzieci młodsze: 3-4-latki

1.„How to recycle?” – osłuchanie z piosenką – rodzic włącza piosenkę, następnie pokazuje odpowiednie karty obrazkowe. Dziecko słucha piosenki. (załączniki 1 – 10)

https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw&ab_channel=WonderGroveKids
How to recycle?

Pick up paper and put it in,
(pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą papier)
put it in, put it in.
Pick up paper and put it in.
In the recycling bin. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą kosz na papiery)

Pick up glass and put it in, (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą szkło)
put it in, put it in.
Pick up glass and put it in.
In the recycling bin. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą kosz na szkło)

Pick up plastic and put it in, (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą plastikową butelkę)
put it in, put it in.
Pick up plastic and put it in.
In the recycling bin. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą kosz na plastik)

Pick up food and put it in, (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą skórkę banana)
put it in, put it in.
Pick up food and put it in.
In the compost bin. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą kosz na bioodpady)

2. „Recycle is easy” – zabawa dydaktyczna – rodzic prezentuje karty obrazkowe z piosenki nazywając je, dziecko powtarza nazwy. Kolejno rodzic wskazuje wybrane karty, a dziecko próbuje je nazwać/powtórzyć.

3. „Paper, plastic, glass” – zabawa dydaktyczna – rodzic ponownie prezentuje karty obrazkowe przedstawiające kosze na odpady i pokazując kolejno mówi „This is a paper/plastic/glass/compost bin”, a dziecko powtarza. Następnie pokazuje karty obrazkowe przedstawiające śmieci i prosi dziecko, aby spróbowało je posegregować do odpowiednich koszy, mówiąc przy okazji do jakiego pojemnika powinny trafić, np. „plastic”.

Dzieci starsze: 5-6-latki

1.„How to recycle?” – osłuchanie z piosenką – rodzic włącza piosenkę, następnie pokazuje odpowiednie karty obrazkowe. Dziecko słucha piosenki. (załączniki 1 – 10)

https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw&ab_channel=WonderGroveKids
How to recycle?

Pick up paper and put it in,
(pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą papier)
put it in, put it in.
Pick up paper and put it in.
In the recycling bin. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą kosz na papiery)

Pick up glass and put it in, (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą szkło)
put it in, put it in.
Pick up glass and put it in.
In the recycling bin. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą kosz na szkło)

Pick up plastic and put it in, (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą plastikową butelkę)
put it in, put it in.
Pick up plastic and put it in.
In the recycling bin. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą kosz na plastik)

Pick up food and put it in, (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą skórkę banana)
put it in, put it in.
Pick up food and put it in.
In the compost bin. (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą kosz na bioodpady)

2. „Recycle is easy” – zabawa dydaktyczna – rodzic prezentuje karty obrazkowe z piosenki nazywając je, dziecko powtarza nazwy. Kolejno rodzic wskazuje wybrane karty, a dziecko próbuje je nazwać/powtórzyć.

3. „Paper, plastic, glass” – zabawa dydaktyczna – rodzic ponownie prezentuje karty obrazkowe przedstawiające kosze na odpady i pokazując kolejno mówi „This is a paper/plastic/glass/compost bin”, a dziecko powtarza. Następnie pokazuje karty obrazkowe przedstawiające śmieci i prosi dziecko, aby spróbowało je posegregować do odpowiednich koszy wymawiając przy okazji nazwę tworzywa oraz mówiąc do jakiego pojemnika powinny trafić, np. „Plastic – to plastic bin”.