Zabawy z językiem angielskim

FAMILY  (RODZINA)

Dzieci młodsze: 3-4-latki

1.„Shark family” (Rodzinka rekinów) – dobrze znana i lubiana przez dzieci zabawa muzyczna – ilustrowanie ruchem treści piosenki „Baby shark” – https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w. Odtwórz nagranie kilka razy, zwróć szczególną uwagę na nazewnictwo członków rodziny – naucz się pokazywać ruchy i śpiewać jednocześnie, a wtedy lepiej zapamiętasz te słówka.

Najważniejsze zwroty:

– Shark – Rekin

– Baby – Dziecko

– Mommy – Mama

– Daddy – Tata

– Grandma – Babcia

– Grandpa – Dziadek

– Let’s go hunt – Chodźmy na polowanie

– Run away – Uciekajmy

– Safe at last – Nareszcie bezpieczni

– It’s the end – To jest koniec

Dzieci starsze: 5-6-latki

1.„Shark family” (Rodzinka rekinów) – dobrze znana i lubiana przez dzieci zabawa muzyczna – ilustrowanie ruchem treści piosenki „Baby shark” – https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w. Odtwórz nagranie kilka razy, zwróć szczególną uwagę na nazewnictwo członków rodziny – naucz się pokazywać ruchy i śpiewać jednocześnie, a wtedy lepiej zapamiętasz te słówka.

Najważniejsze zwroty:

– Shark – Rekin

– Baby – Dziecko

– Mommy – Mama

– Daddy – Tata

– Grandma – Babcia

– Grandpa – Dziadek

– Let’s go hunt – Chodźmy na polowanie

– Run away – Uciekajmy

– Safe at last – Nareszcie bezpieczni

– It’s the end – To jest koniec

2.„Family members” (Członkowie rodziny) – odtwórz nagranie, uważnie słuchaj i oglądaj animację. https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ&t=11s – Dziewczynka przedstawi Ci swoją najbliższą rodzinę, odtwórz nagranie dwukrotnie: za pierwszym razem powtarzaj słówka, za drugim razem spróbuj przetłumaczyć po polsku, kim są dla dziewczynki te osoby. W razie potrzeby – zatrzymuj nagranie.