Zabawy z językiem angielskim

MY FAMILY  (MOJA RODZINA)

Dzieci młodsze: 3-4-latki

1.„Shark family” – utrwalenie nazw członków rodziny – przypomnienie zabawy muzycznej – ilustrowanie ruchem treści piosenki „Baby shark” – https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w.

2. „Finger family song” – zabawa paluszkowa https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8 – śpiewaj i pokazuj na palcach.

Daddy – tata

Mommy – mama

Brother – brat

Sister – siostra

Baby – dziecko

Finger – palec

Where are you? – Gdzie jesteś?

Here I am – Tutaj jestem.

How do you do? – Jak się masz?

3 „My family” – na podstawie zdjęcia swojej rodziny, spróbuj nazwać jej najbliższych członków, wskaż i nazwij na zdjęciach mamę, tatę, siostrę, brata.

Dzieci starsze: 5-6-latki

1.„Family members” – utrwalenie nazw członków rodziny – powtórzenie: https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ&t=11s .

2. „Family” – praca z ilustracjami, wskazuj i nazywaj członków rodziny na ilustracjach zamieszczonych poniżej.

3. „My family” – na podstawie zdjęć swojej rodziny, spróbuj nazwać jej najbliższych członków. Rodzic wskazuje na osobę i pyta: „Who is this?” (Kto to jest?), dziecko odpowiada: „This is my…. (brother/sister/mommy/grandma/(…)”.

Ilustracje: Flashcards „Angielski w zabawie”, Aleksandra Zadura-Wnuk, Wyd. Wagros