Zabawy z językiem angielskim 16.04.2021r.

RECYCLE IS EASY

Dzieci młodsze: 3-4-latki

1.„How to recycle?” – słuchanie i próby śpiewania piosenki – rodzic włącza piosenkę, pokazuje przy tym odpowiednie karty obrazkowe z poprzednich zajęć. Dziecko słucha i próbuje śpiewać piosenkę.

2. „Recycle is easy” – zabawa dydaktyczna – rodzic rozkłada ilustracje 4 pojemników na odpady lub kartki w kolorach: żółty, zielony, niebieski i brązowy. Dziecko porusza się w rytmie piosenki „How to recycle?”. Na przerwę w muzyce, rodzic pokazuje wybraną kartę obrazkową przedstawiającą odpad, a dziecko podchodzi do kartki, która jest w kolorze odpowiadającym pojemnikowi, do którego należy go wrzucić.

Dzieci starsze: 5-6-latki

1.„How to recycle?” – słuchanie i próby śpiewania piosenki – rodzic włącza piosenkę, pokazuje przy tym odpowiednie karty obrazkowe z poprzednich zajęć. Dziecko słucha i próbuje śpiewać piosenkę.

2. „Recycle is easy” – zabawa dydaktyczna – rodzic rozkłada ilustracje 4 pojemników na odpady lub kartki w kolorach: żółty, zielony, niebieski i brązowy. Dziecko porusza się w rytmie piosenki „How to recycle?”. Na przerwę w muzyce, rodzic pokazuje wybraną kartę obrazkową przedstawiającą odpad, a dziecko podchodzi do kartki, która jest w kolorze odpowiadającym pojemnikowi, do którego należy go wrzucić i podaje właściwe słówko np.: „glass”.

3.„Clean up” – zabawa w segregowanie. Rozkładamy kilka znajdujących się w domu odpadów, z rożnych tworzyw, zadaniem dziecka jest ułożenie ich odpowiednio na kolorowych kartkach. Dziecko kładąc przedmiot głośno mówi nazwę tworzywa np. „It`s paper.”angies