Zabawy z językiem angielskim

FARM ANIMALS

Dzieci młodsze: 3-4-latki

1.„Let’s go to the farm” (Chodźmy na farmę) – https://www.youtube.com/watch?v=Rs972keaw1k – słuchanie piosenki, wprowadzenie nowego słownictwa.

Horse – koń

Duck – kaczka

Pig – Świnka

Rooster – Kogut

Sheep – Owca

Goat – Koza

Cow – Krowa

2.„ A walk around the farm” (Spacer wokół farmy) – https://www.youtube.com/watch?v=kStVCEdzEuM – zwróć uwagę na spotykane przez chłopca zwierzątka podczas spaceru po farmie. Spróbuj zapamiętać jak najwięcej z nich, powtarzaj nazwy.

I walk around the farm – Spaceruję wokół farmy

What do I see? – Co ja widzę?

I can see a ….. right there, behind the tree. – Ja widzę ….. tam, za drzewem.

3.Gra typu memory: https://learningapps.org/view10910311 – odszukaj pary takich samych zwierzątek i nazywaj je po angielsku.

4.Zagadki obrazkowe – https://www.youtube.com/watch?v=mUeSNpv5dd4 (od początku do 1 minuty) – odgadnij, co to za zwierzę.

What is it? – Co to jest?

It’s a sheep – To jest owca

It’s a cow – To jest krowa

It’s a pig – To jest świnka

Dzieci starsze: 5-6-latki

1.„Let’s go to the farm” (Chodźmy na farmę) – https://www.youtube.com/watch?v=Rs972keaw1k – słuchanie piosenki, wprowadzenie nowego słownictwa.

Horse – koń

Duck – kaczka

Pig – Świnka

Rooster – Kogut

Sheep – Owca

Goat – Koza

Cow – Krowa

2.„ A walk around the farm” (Spacer wokół farmy) – https://www.youtube.com/watch?v=kStVCEdzEuM – zwróć uwagę na spotykane przez chłopca zwierzątka podczas spaceru po farmie. Spróbuj zapamiętać jak najwięcej z nich, powtarzaj nazwy.

I walk around the farm – Spaceruję wokół farmy

What do I see? – Co ja widzę?

I can see a ….. right there, behind the tree. – Ja widzę ….. tam, za drzewem.

3.Gry utrwalające słownictwo:

– gra typu memory: https://learningapps.org/view10910311 – odszukaj pary takich samych zwierzątek i nazywaj je po angielsku.

– https://www.lulek.tv/gry/darmowe/angielskie-slowka-288 – zaznaczaj zwierzęta zgodnie z nazwami, które wypowiada dziewczynka

4.Zagadki utrwalające słownictwo:

– „Learn farm animals” – https://www.youtube.com/watch?v=mUeSNpv5dd4 (od początku do 1 minuty) – odgadnij, co to za zwierzę.

– „What’s in the window?” (Co jest w oknie?) https://www.youtube.com/watch?v=qHzSFNk_g-E – rozpoznawanie zwierząt pojawiających się w oknie.

– „Farm animals for kids” – https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64 – wybierz się z dziewczynką na nocne poszukiwanie zwierząt, pomóż jej rozpoznać zwierzęta w ciemności.