Zabawy z językiem angielskim

THE ANIMALS ON THE FARM

Dzieci młodsze: 3-4-latki

1. „Animals sounds song” – https://www.youtube.com/watch?v=zgJle_VO7Gk – oglądaj animację i słuchaj piosenki. Postaraj się zapamiętać, jakie zwierzątka wsiadały do pociągu i jakie wydawały odgłosy.

2.„Farm animals song” – https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM –
posłuchaj piosenki, zwróć uwagę na występujące zwierzątka i wydawane przez nie odgłosy, następnie odtwórz nagranie jeszcze raz i wskazuj odpowiednie zwierzątka na ilustracjach poniżej.

3.Zabawa ruchowo-naśladowcza – rodzic zachęca dziecko do naśladowania wymienionego zwierzęcia za pomocą odpowiednich odgłosów i ruchów. To zadanie można wykonać z wykorzystaniem ilustracji. Najpierw powtarzamy nazwy zwierzątek, następnie możemy odgadywać wzajemnie, które zwierzątko naśladujemy.

Cow – Krowa

Dog – Pies

Duck – Kaczka

Horse – Koń

Pig – Świnka

Sheep – Owca

Dzieci starsze: 5-6-latki

1. „Animals sounds song” – https://www.youtube.com/watch?v=zgJle_VO7Gk – oglądaj animację i słuchaj piosenki. Postaraj się zapamiętać, jakie zwierzątka wsiadały do pociągu i jakie wydawały odgłosy.

2.„Farm animals song” – https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM –
posłuchaj piosenki, zwróć uwagę na występujące zwierzątka i wydawane przez nie odgłosy, następnie odtwórz nagranie jeszcze raz i wskazuj odpowiednie zwierzątka na ilustracjach poniżej.

3. „The animals on the farm” – https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg&feature=youtu.be oraz „Old MacDonald had a farm” https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo – poznaj kilka nowych zwierząt, zwróć uwagę na wydawane odgłosy.

4.Zabawa ruchowo-naśladowcza – rodzic zachęca dziecko do naśladowania wymienionego zwierzęcia za pomocą odpowiednich odgłosów i ruchów. To zadanie można wykonać z wykorzystaniem ilustracji. Najpierw powtarzamy nazwy zwierzątek, następnie możemy odgadywać wzajemnie, które zwierzątko naśladujemy.

Rodzic może zadawać dodatkowe pytania:

– What is it? – Co to jest?

– It’s a pig – To jest świnka.

– Can you make a noise of a pig? – Czy możesz wydawać odgłosy jak świnka?

Cow – Krowa

Dog – Pies

Duck – Kaczka

Horse – Koń

Pig – Świnka

Sheep – Owca