Zabawy z językiem angielskim

LET’S GET UP AND MOVE!    (WSTAWAJ I PORUSZAJ SIĘ!)

Dzieci młodsze: 3-4-latki

1. „Action words” – zabawa ruchowa: https://www.youtube.com/watch?v=hzo9me2fdzg. Odtwórz nagranie i naśladuj czynności wykonywane przez dzieci.

Run! – Biegnij!

Walk! – Idź!

Jump! – Skacz!

Fly! – Lataj!

Dance! – Zatańcz!

Swim! -Pływaj!

Ski! – Jedź na nartach!

Hug! – Przytul się!

Rollerblade! – Jedź na rolkach!

Play the piano! – Zagraj na pianinie!

Play the guitar! – Zagraj na gitarze!

Play baseball! – Zagraj w baseball!

Play golf! – Zagraj w golfa!

Ride a bike! – Jedź na rowerze!

Sing a song! – Zaśpiewaj piosenkę!

Hop! – Podskocz!

2.Zabawa ruchowo-naśladowcza – rodzic wybiera kilka poleceń z wcześniejszego zadania. Dziecko naśladuje odpowiednie czynności.

Dzieci starsze: 5-6-latki

1. „Action word” – zabawa ruchowa: https://www.youtube.com/watch?v=hzo9me2fdzg. Odtwórz nagranie i naśladuj czynności wykonywane przez dzieci, następnie odtwórz nagranie ponownie i powtarzaj polecenia jednocześnie wykonując czynności.

Run! – Biegnij!

Walk! – Idź!

Jump! – Skacz!

Fly! – Lataj!

Dance! – Zatańcz!

Swim! -Pływaj!

Ski! – Jedź na nartach!

Hug! – Przytul się!

Rollerblade! – Jedź na rolkach!

Play the piano! – Zagraj na pianinie!

Play the guitar! – Zagraj na gitarze!

Play baseball! – Zagraj w baseball!

Play golf! – Zagraj w golfa!

Ride a bike! – Jedź na rowerze!

Sing a song! – Zaśpiewaj piosenkę!

Hop! – Podskocz!

2.Zabawa ruchowo-naśladowcza – rodzic wybiera kilka poleceń z wcześniejszego zadania. Dziecko naśladuje odpowiednie czynności. Następnie zamieńcie się rolami – teraz dziecko wydaje polecenia.

3.„The walking song” – zabawa muzyczno-ruchowa – https://www.youtube.com/watch?v=r6cJB7k6eEk Wykonujemy polecenia z treści piosenki lub odczytujemy je na pojawiających się tabliczkach:

Walk – spacerować

Run – biegać

Stop – zatrzymać się

Tiptoe – chodzić na palcach

Hop – podskakiwać

Run – biegać

Jump – podskakiwać

Skip – podskakiwać z nogi na nogę