Zabawy z językiem angielskim

AUTUMN COUNTING SONG

Dzieci starsze: 5-6-latki

1.”How many…?” – utrwalenie jesiennego słownictwa, ćwiczenia w przeliczaniu – dziecko nazywa zwierzątka oraz przedmioty znajdujące się na kartach obrazkowych, następnie przelicza atrybuty jesieni.

1 – one, 2 – two, 3 – three, 4 – four, 5 – five, 6 – six, 7 – seven, 8 – eight, 9 – nine, 10 – ten

2. „Autumn song” – https://www.youtube.com/watch?v=8xXvVvAFEQQ&ab_channel=EasyMonkeySongs – wymień słówka, których nazwy już znasz, a następnie wykonaj ilustrację inspirowaną jesienną piosenką.

Dzieci młodsze: 3-4-latki

1.”How many…?” – utrwalenie słownictwa, ćwiczenia w przeliczaniu – dziecko przelicza listki znajdujące się na karcie obrazkowej.

Po jednej stronie znajduje się: – one leaf – jeden listek

Po drugiej stronie znajdują się: – two leaves – dwa listki

Razem listków jest: – three laeves – trzy listki

2.Posłuchaj jesiennej piosenki „Autumn Counting Song” – https://www.youtube.com/watch?v=GtCiE4aK9QA&ab_channel=ELFKidsVideos – oglądaj animację, zwróć szczególną uwagę na nazwy kolorów oraz prawidłowe przeliczanie do 3.

Przeliczanie do 3 na podstawie animacji:

– How many leaves do you see? – Ile listków widzisz?

– How many leaves in the tree? – Ile listków na drzewie?

– Let’s all count them…1, 2, 3. – Policzmy je… 1, 2, 3.

– I see one leaf in the tree – Widzę jeden listek na drzewie.

– I see two leaves in the tree – Widzę dwa listki na drzewie.

– I see three leaves in the tree – Widzę trzy listki na drzewie.

Powtórzenie kolorów na podstawie animacji:

– What color leaves do you see? – Jakiego koloru listki widzisz?

– What color leaves are in the tree? – Jakiego koloru są listki na drzewie?

– I see a red leaf in the tree. – Widzę czerwony listek na drzewie

– I see an orange leaf in the tree. – Widzę pomarańczowy listek na drzewie

– I see a yellow leaf in the tree. – Widzę żółty listek na drzewie

– Red, orange, yellow, 1, 2, 3 – Czerwony, pomarańczowy, żółty, 1, 2, 3…

– How many leaves are falling down? – Ile listków spada?

– How many leaves are on the ground? – Ile listków jest na ziemi?

– I see a red leaf falling down. – Widzę spadający czerwony listek.

– I see an orange leaf falling down. – Widzę spadający pomarańczowy listek.

– I see a yellow leaf falling down. – Widzę spadający żółty listek.

Drodzy Rodzice! Aby mieć pewność prawidłowej wymowy słówek, zachęcam do skorzystania z internetowych słowników np. www.diki.pl. Przy każdym słowie znajduje się głośnik, który uruchamia wymowę.

Osoby chętne podzielić się efektami swojej pracy, proszę o przesłanie zdjęć na maila: mp64muchomory@interia.pl