Zabawy z językiem angielskim

WALKING IN THE JUNGLE
(SPACEROWAĆ W DŻUNGLI)

Dzieci młodsze: 3-4-latki
1. Odtwórz piosenkę „Walking in jungle” https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 – zwróć uwagę na to, jakie i ile zwierzątek spotkały dzieci na spacerze. Jeśli pamiętasz z naszych zajęć zabawę muzyczno – ruchową do tej piosenki, zaproś rodziców do zabawy!
Najważniejsze zwroty:
– Walking in the jungle – spacerować w dżungli
– Stomping in the jungle – tupać w dżungli
– Jumping in the jungle – skakać w dżungli
– Skipping in the jungle – skakać w dżungli z nogi na nogę
– We’re not afraid – nie boimy się
– One step forward – jeden krok naprzód
– One step back – jeden krok do tyłu

2. Odtwórz nagranie „Vocabulary – jungle animals” https://www.youtube.com/watch?v=1QV_dN-pSb4 – słuchaj i powtarzaj.

Dzieci starsze: 5-6-latki
1. Odtwórz piosenkę „Walking in jungle” https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 – zwróć uwagę na to, jakie i ile zwierzątek spotkały dzieci na spacerze. Jeśli pamiętasz z naszych zajęć zabawę muzyczno – ruchową do tej piosenki, zaproś rodziców do zabawy!
Najważniejsze zwroty:
– Walking in the jungle – spacerować w dżungli
– Stomping in the jungle – tupać w dżungli
– Jumping in the jungle – skakać w dżungli
– Skipping in the jungle – skakać w dżungli z nogi na nogę
– We’re not afraid – nie boimy się
– One step forward – jeden krok naprzód
– One step back – jeden krok do tyłu

2. Odtwórz nagranie „Vocabulary – jungle animals” https://www.youtube.com/watch?v=1QV_dN-pSb4 – słuchaj i powtarzaj, następnie spróbuj odgadnąć nazwy egzotycznych zwierząt.

3. Rozpoznawanie dzikich zwierząt po ich cieniach – odtwórz nagranie „Wild animals” https://www.youtube.com/watch?v=KQt3jVyME-k (od początku do 3:45).

Jak wiele zwierząt udało Ci się rozpoznać?