Zabawy z językiem angielskim

Drodzy Rodzice!

W każdy poniedziałek oraz w każdą środę będą udostępniane zabawy z językiem angielskim z podziałem na dwie grupy: dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych. Jeśli dziecko jest 3- latkiem, ale dobrze radzi sobie w zabawie i jest chętne, śmiało można skorzystać z propozycji dla dzieci starszych i odwrotnie – jeśli dziecko jest starsze, ale słabo radzi sobie z zabawą, wykonajcie tylko propozycję dla młodszych dzieci.

Dyżur telefoniczny nauczyciela języka angielskiego w każdy poniedziałek i środę od 12:00 do 14:00 pod numerem 508899066. Zachęcamy do konsultacji w razie potrzeby.

Dzisiejsza propozycja na start  ZABAWA W KOLORY

Dzieci młodsze: 3-4-latki – „Poszukiwacz kolorów”

– Posłuchajcie piosenki „I see something blue” (Widzę coś niebieskiego) https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA

– Na słowa „Find something…” (Znajdź coś…) dziecko odnajduje dowolną rzecz w wymienionym kolorze

– Jeśli dziecko ma trudności, dołącz do zabawy! J Nie musisz znać kolorów, wystarczy, że zerkniecie na animację.

Dzieci starsze: 5-6-latki 

1. „Poszukiwacz kolorów”

– Posłuchajcie piosenki „I see something blue” (Widzę coś niebieskiego) https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA oraz „I see something pink” https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI (Widzę coś różowego)

– Na słowa „Find something…” (Znajdź coś…) dziecko odnajduje dowolną rzecz w wymienionym kolorze

– Jeśli dziecko ma trudności, dołącz do zabawy! J Nie musisz znać kolorów, wystarczy, że zerkniecie na animację.

2. „Prawda czy fałsz?”

– Rodzic pokazuje dowolną rzecz w pomieszczeniu i mówi w jakim jest kolorze „This is red” (To jest czerwone).

– Dziecko mówi „Yes” lub „No” (Tak/Nie) w zależności od tego, czy kolor wypowiedziany przez rodzica jest zgodny z prawdą.

– Jeśli rzeczywisty kolor jest inny, dziecko mówi poprawną nazwę koloru „This is green” (To jest zielone)

– Zamiana ról – dziecko jako pierwsze wybiera przedmiot i mówi w jakim jest kolorze.

Osoby chętne podzielić się efektami swojej pracy, przesyłają zdjęcia MMS-em pod numer 504 758 021.

UDANEJ ZABAWY 🙂