Zadanie 21.04.2020r

Dzień dobry Biedroneczki!!

Mottem dzisiejszego dnia będzie: „Na czystej planecie mieszkać chcemy, dlatego śmieci segregujemy”.

1. Obejrzyj film „ Detektyw Łodyga –Wielkie coś w szafie” (o foliowych torebkach) i spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania.

-Dlaczego trzeba segrego­wać śmieci? Z jakich materiałów możemy jeszcze raz skorzystać? Jak to zrobić? Do czego są potrzebne śmieciarki? Co się może stać, jeśli śmie­ciarki przestaną przyjeżdżać po śmieci?

2. Przyjrzyj się ilustracjom (zamieszczonym poniżej postu) dotyczących segregacji odpadów do pojemników na śmieci oznaczonych specjalnymi kolorami aby ułatwić ich segregacje. Postaraj się je zapamiętać i pomagaj rodzicom segregować śmieci.

3. Wykonaj przestrzenną pracę plastyczną pt. „Stworki –potworki” z materiałów z odzysku np. rolek od papieru toaletowego, guzików, pudełek kartonowych, plastiko­wych butelek itp.

Przykładowe prace zamieszczone są poniżej postu.

Życzę udanej zabawy i czekam na Wasze zdjęcia pod numer em 504 758 021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kochane Krasnale!

Oto propozycje zabaw na dzisiaj. 1.„Jak dbać o środowisko” – obejrzyj ilustracje i dowiedz się, co lubi, a czego nie lubi nasza planeta. Zastanów się, czy Ty postępujesz zgodnie z Kodeksem Małego Ekologa. Samodzielnie odpowiedz na pytanie „Jak należy postępować, aby zadbać o środowisko?”

2.Ekologiczne zabawy ruchowe (przygotuj starą gazetę i pustą butelkę lub opakowanie po żywności).

– Czapeczka – Dziecko maszeruje po dywanie z gazetą na głowie, tak aby nie spadła.

– Skoki – Dziecko przeskakuje nad gazetą (obunóż, jednonóż).

– Jazda na gazecie – Dziecko siada na gazecie, odpycha się kończynami dolnymi i/lub górnymi.

– Rzucanie papierowymi kulami do celu

– Dziecko robi z gazety kulki i rzuca do wskazanego przez rodzica celu. Ćwiczenie wykonuje na zmianę raz prawą, raz lewą ręką.

– Darcie gazety w leżeniu przodem

– Dziecko w leżeniu przodem rozwija papierowe kule, unosząc klatkę piersiową i ręce, rozdziera gazetę na drobne kawałki.

– Zbieranie stopami skrawków papieru

– Dziecko chwyta palcami u stóp skrawki papieru.

– Czworakowanie z popychaniem przed sobą pustej butelki/opakowania

– Dziecko pokonuje wyznaczoną przez rodzica trasę na czworakach, popychając przed sobą butelkę raz jedną, raz drugą ręką.

– Przekładanie pustej butelki stopami

– Dziecko, siedząc w siadzie ugiętym, chwyta stopami stojącą przed nim butelkę, stawia ją raz z prawej raz z lewe strony.

– Stawianie butelki za głową

– Dziecko w siadzie ugiętym chwyta stopami butelkę, wykonuje leżenie przewrotne i ustawia butelkę za głową. Następnie chwyta butelkę i z powrotem wracają do siadu ugiętego.

3. Dodatkowo wykonaj zadanie w kartach pracy ze str. 45 (5-latki) i str. 32 (4-latki).

 

 

\

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Witajcie Muchomory !!!

Temat: Pośród multimediów – telewizja

1. Zasady korzystania z telewizji – wspólne spisanie reguł. Dziecko wspólnie z rodzicem określa zasady mądrego korzystania z telewizji, prowadzący może zapisać uwagi dziecka na arkuszu papieru, a dziecko dorysowuje piktogramy według własnego pomysłu.

Przykładowe zasady:

– Telewizor włączamy pod nadzorem osoby dorosłej.

– Czas poświęcony oglądaniu telewizji powinien wynosić do 30 minut.

– Utrzymujemy odpowiednią odległość od ekranu telewizora.

– Oglądamy programy przeznaczone dla dzieci – informacja jest umieszczona w lewym górnym rogu.

– Nie oglądamy telewizji nocą.

– Gdy jest ładna pogoda, wybieramy pobyt na świeżym powietrzu, a nie na siedzenie przed telewizorem.

2. Idź zgodnie z podpowiedzią – reagowanie na bodziec dotykowy. Dzieci stają w parach, jedno za drugim. Osoba z tyłu kieruje dzieckiem z przodu, dając mu znaki poprzez dotknięcie lewego lub prawego ramienia – to informacja, w jakim kierunku należy iść.

3. Propozycje prac plastyczno- technicznych( można wykonać dwie )

I. Telewizor – praca plastyczno-techniczna– wykonanie telewizorów np. z pudełek.

Środki dydaktyczne: pudełka, papier kolorowy, blok techniczny, klej, nożyczki, kredki, mazaki Prowadzący objaśnia sposób wykonania pracy. Przedstawia etapy:

– oklejenie tekturowego pudełka papierem kolorowym,

– wycięcie z kartki ekranu,

– narysowanie obrazu na ekranie,

– naklejanie ekranu na sylwetę telewizora,

– dorysowywanie mazakami przycisków do regulowania odbiornika,

– narysowanie pilota do telewizora na prostokątnym kartoniku z bloku. (Praca może być wykonana według innego własnego pomysłu)

II. „Pomysłowa mapa”. Zachęcenie dziecka, aby przelało na kartkę papieru swoje pomysły – „Co można robić w czasie wolnym, oprócz oglądania telewizji ?” Umieszczenie prac na dużym arkuszu papieru lub na kilku kartkach.

Osoby chętne podzielić się efektami swojej pracy, przesyłają zdjęcia MMS-em pod numer 504 758 021

Powodzenia 🙂