Zadanie 30.03.2020r.

Dzień dobry ????!
Propozycja na dziś to kilka zabaw matematycznych.

Dzień dobry Krasnale!

W tym tygodniu będziemy poznawać kosmos.
Dzisiaj, dla rozgrzewki, zachęcam do obejrzenia filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI

Prawda, że to ciekawe? Dla utrwalenia tego, co widzieliście w filmie, wykonajcie zadanie w kartach pracy ze str. 37 (5-latki) i str. 26,27 (4-latki)

Witajcie Muchomory 

Temat: Wiosna w parku i ogrodzie

Środki dydaktyczne: wycięte kolorowe figury geometryczne

1. ƒWiosenna pobudka – tworzenie kompozycji z figur według kodu graficznego.
Podczas zabawy dziecko tworzy kompozycje z figur geometrycznych wyznaczonych za pomocą kodu graficznego. Rodzic/ opiekun układa z wyciętych figur geometrycznych kod, np. duże i małe koła, zielone i żółte kwadraty, i kieruje do dziecka polecenie:
Ułóż z takich figur kwiat. Po ułożeniu zmienia kod i prosi o ułożenie innych obiektów, np. motyla, słońca, ptaszka. Po każdym ułożeniu dziecko określa, ile jakich klocków (figur) wykorzystało w swojej kompozycji, np.: Na moim obrazku jest jedno duże żółte koło, dwa małe żółte koła, pięć małych zielonych kwadratów itp.

2. Wymyśl zadanie dla drugiej osoby – zabawa matematyczna.
Dzieci rozwiązują podane przez rodzica/opiekuna zadania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. Przykład zadania: W koszu było 10 jabłek, dzieci zjadły 5, ile zostało?
W celu dokonania obliczeń dziecko posługuje się dowolnymi liczmanami (np. patyczki, guziki, klocki). Po kilku próbach zadanie wymyśla dziecko. Układa ono własne zadanie i wybiera osobę, która ma je rozwiązać.

3. *Zadanie dla sześciolatków

Osłuchanie z wierszem „Przyjście wiosny” Jana Brzechwy.

Po wysłuchaniu utworu dziecko opowiada, o czym był wiersz i jakie było zakończenie
tej historii. W czasie powtórnej recytacji spoglądają na rozkładówkę w „Kartach pracy” i starają się odnaleźć pojazdy wymienione w wierszu. Liczy, ile pojazdów proponowały zwierzęta. Wskazuje i nazywa wymienione w wierszu zwierzęta i ptaki, które rozmawiały o wiośnie
· Wykonanie zadania w „Kartach pracy”.(str.66 i 67)

*Zadanie dla pięciolatków

Dziecko ogląda zdjęcia, ilustracje lub krótki filmik, w którym przedstawione są oznaki wiosny. Następnie rozwiązuje zadanie w „Kartach pracy”

· Wykonanie zadań w „Kartach pracy” (str.48 i 49)

POWODZENIA 🙂