Zajęcia edukacyjne ze Strażą Miejską

13 lutego  zawitała do nas Straż Miejska z kontynuacją realizacji programu profilaktycznego „Z bajką bezpieczniej”. Program ma na celu kształtowanie umiejętności bezpiecznych i poprawnych zachowań prospołecznych. Podstawowym środkiem dydaktycznym stosowanym w programie jest zbiór bajek znanych polskich poetów i pisarzy, które służą jako metafora do zobrazowania różnych sytuacji, z jakimi dziecko może mieć do czynienia na co dzień.  Dzieci poznały naukę płynącą z bajki Ignacego Krasickiego pt. „Przyjaciele”: