Zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe

Zabawy ruchowe dla dzieci – rozgrzewka

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w

Pozdrawiam Anna Rynkowska