Zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe

Zabawa aktywna – kto jak skacze

Zumba

Pozdrawiam Anna Rynkowska