Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolu

W związku z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2021r.
od 29 marca do 9 kwietnia 2021
zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno- wychowawcze na terenie przedszkola.
Skorzystać z opieki w przedszkolu mogą dzieci, których Rodzice pracują w służbie zdrowia lub w służbach mundurowych.

Ze względu na zaplanowanie wyżywienia dzieci, prosimy Rodziców pracujących w wyżej wymienionych zawodach o zgłaszanie się do wychowawców
w trybie pilnym (do piątku 26 marca do godz. 13.00) .

Rodzicom, którzy pozostaną z dziećmi w domu przysługuje zasiłek opiekuńczy.