Zebranie z Rodzicami.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna zapraszają na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 6 września o godz.17.00.

Proszę o przybycie jednego Rodzica i pamiętaniu o zasłonięciu ust i nosa.

W czasie zebrania będą podpisywane stosowne oświadczenia, zgody oraz umowy.

Dyrektor

mgr Katarzyna Dej