Opłaty za przedszkole

 • W przedszkolu dziecko ma zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 6 godzin dziennie, od 7.00-13.00 (w tym realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego od 7.00-12.00).
 • Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują:
  - opłatę stałą – 1 zł za 1 godzinę świadczeń realizowanych ponad czas ustalony w pkt.1,
  - opłatę za wyżywienie –11,00 zł dziennie za 3 posiłki: śniadanie (2,75 zł), obiad (5,50 zł), podwieczorek (2,75zł).
 • W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko - opłata  wynosi 0,65zł za jedną godzinę świadczeń.
 • Opłaty, o których mowa w pkt. 2 płatne są miesięcznie z góry do dnia 10. każdego miesiąca za dany miesiąc.
 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej co najmniej 1 dzień, opłata za wyżywienie  podlega zwrotowi.
 • Wysokość opłaty stałej ustala Rada Miasta Katowice – Uchwała Nr LXI/1263/18 z dnia 25.10.2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice oraz Zarządzenie nr 14/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 64 im. Janusza Korczaka w Katowicach z dnia 21.07.2023r.

Szczegółowe informacje i materiały na temat zmian w oświacie w związku z nową reformą można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

6:00 - 8:30

Schodzenie się dzieci

6:00 - 7:30

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Zabawy integrujące grupę.

7.30 - 8.30

Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę)

8.30 - 8.45

Ćwiczenia poranne

8.45 - 9.00

Przygotowanie do śniadania - czynności samoobsługowe w łazience

9.00 - 9.15

Śniadanie

9.15 - 9.30

Zabiegi higieniczne

9.30 - 10.00

Realizowanie zadań edukacyjnych: zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela z zakresu wychowania umysłowego (mowa i myślenie, pojęcia matematyczne, przyroda, treści społeczno-moralne)

10.00 - 10.30

Zajęcia z zakresu wychowania zdrowotnego i estetycznego (muzyka, plastyka, technika) i zdrowotnego (ćwiczenia gimnastyczne)

10.30 - 10.40

II Śniadanie

10.40 - 11.30

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym:

 • gry i zabawy ruchowe,
 • obserwacje przyrodnicze,
 • spacery i wycieczki.

W przypadku złych warunków atmosferycznych gry i zabawy organizowane w sali

11.45 - 12.00

Przygotowanie do obiadu - czynności samoobsługowe w łazience

12.00 - 12.30

Obiad

12.30 - 12.45

Zabiegi higieniczne

12.45 – 13.00

Odpoczynek poobiedni – relaksacja

13.00 – 14.15

Słuchanie bajek i opowiadań.

Zabawy dowolne w sali (zabawy tematyczne, manipulacyjno - konstrukcyjne) lub na świeżym powietrzu.

Praca indywidualna z dzieckiem – wspomaganie rozwoju

14.15 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku - czynności samoobsługowe w łazience

14.30 - 14.45

Podwieczorek

14.45 - 17.00

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

Praca indywidualna.

Porządkowanie sali.

Rozchodzenie się dzieci.

To 24 roześmianych przedszkolaków w wieku 3-4lata.
Wychowawcy : mgr Katarzyna Dej i mgr Barbara Pająk oraz pani Edyta , która im pomaga.

Liczy 25 ciekawych świata dzieci w wieku 5-6 lat.
Wychowawcami są mgr Jolanta Wałach  oraz mgr Anna Korus.

To 22 twórczych przedszkolaków w wieku 6 lat oraz ich wychowawcy mgr Agnieszka Hachuła i mgr Anna Korus.

Nasze przedszkole prowadzi ożywioną współpracę ze środowiskiem, włączając się w różnorodne akcje i programy o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Bierzemy udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych i współpracujemy z wieloma instytucjami:

Kadra pedagogiczna

W naszym przedszkolu pracuje zespół twórczych i innowacyjnych nauczycieli, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo i rozwój Państwa dzieci. Kadra pedagogiczna nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach oraz zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego.

mgr Katarzyna Dej

Dyrektor przedszkola. Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; ukończyła studia podyplomowe na kierunku Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu na wydziale pedagogicznym.

mgr Agnieszka Hachuła

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka WSP TWP w Warszawie na kierunku Pedagogika, specjalność Wszesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią; ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Terapia Pedagogiczna na Uniwersytecie Śląskim oraz Wychowanie do życia w rodzinie na Akademii Pedagogicznej w Krakowie; ukończyła studia podyplomowe z zarządzania i organizacji oświaty w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

mgr Jolanta Wałach

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika wczesnoszkolna; ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Technologia informacyjna i informatyka w szkole na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Zarządzanie w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach

mgr Barbara Pająk

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Pedagogika, specjalność Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu.

mgr Anna Korus

Nauczyciel mianowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Pedagogika, specjalność Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Ukończyła studia podyplomowe z Języka Angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu oraz studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej - Logopedia.

mgr Karolina Niemczyk

Nauczyciel kontraktowy , absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Pedagogika, specjalność Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

Ponadto w przedszkolu prowadzone są zajęcia ze specjalistami:

 • mgr Anna Korus - zajęcia z języka angielskiego
 • mgr Agnieszka Hachuła - pedagog specjalny
 • mgr Barbara Pająk - terapia SI
 • mgr Anna Sprenc - logopedia
 • mgr Mariola Kiera - psycholog
 • mgr Anna Rynkowska - nauczyciel zajęć sportowych

Nasze przedszkole nie mogłoby jednak funkcjonować prawidłowo bez personelu pomocniczego.

 • Finansami przedszkola zarządza Pani Justyna - samodzielny referent.
 • Pani Edyta pomaga nauczycielom grupy Biedronek w opiece nad najmłodszymi przedszkolakami.
 • O porządek w przedszkolu dbają Panie woźne:  Marzena, Sylwia i Weronika
 • Kucharka Pani Ewa przygotowuje nam pyszne posiłki, a pomaga jej Pani Basia.
 • O nasz ogród dba Pan Michał, a Pan Stasiu to przedszkolna "złota rączka".

Nasze Przedszkole to trzyoddziałowa placówka położona w samym centrum osiedla Giszowiec
 

·

Miejskie Przedszkole nr 64 było pierwszą placówką wychowania przedszkolnego w Katowicach-Giszowcu utworzoną około 1960 roku. Wcześniej siedzibą przedszkola była willa Uthemanna (czasem nazywana willą Brachta) przy ulicy Murckowskiej. Kilka lat później przedszkole zostało przeniesione do byłej siedziby Nadleśnictwa Katowice przy Placu pod Lipami 2, gdzie funkcjonuje do dzisiaj.

Przedszkole usytuowane jest w centrum dzielnicy Giszowiec, w zabytkowym budynku otoczonym prawie setką wysokich drzew. Dysponuje bardzo dużym ogrodem wyposażonym w ekologiczne drewniane urządzenia, co pozwala dzieciom na swobodne zabawy, nieskrępowane ograniczoną powierzchnią.

W budynku mieszczącym obecnie 3 oddziały znajduje miejsce 71 dzieci.

Przedszkole miejskie nr 64 w Katowicach