Wniosek o zorganizowanie opieki

W załączniku do pobrania wniosek dla chętnych Rodziców, którzy potrzebują zapewnienie opieki dla dziecka w czasie ograniczonego funkcjonowania przedszkola :

załącznik :wniosek