Opłaty

Opłaty za przedszkole

  • W przedszkolu dziecko ma zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 6 godzin dziennie, od 7.00-13.00 (w tym realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego od 7.00-12.00).
  • Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują:
    - opłatę stałą – 1 zł za 1 godzinę świadczeń realizowanych ponad czas ustalony w pkt.1,
    - opłatę za wyżywienie –11,00 zł dziennie za 3 posiłki: śniadanie (2,75 zł), obiad (5,50 zł), podwieczorek (2,75zł).
  • W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko - opłata  wynosi 0,65zł za jedną godzinę świadczeń.
  • Opłaty, o których mowa w pkt. 2 płatne są miesięcznie z góry do dnia 10. każdego miesiąca za dany miesiąc.
  • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej co najmniej 1 dzień, opłata za wyżywienie  podlega zwrotowi.
  • Wysokość opłaty stałej ustala Rada Miasta Katowice – Uchwała Nr LXI/1263/18 z dnia 25.10.2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice oraz Zarządzenie nr 14/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 64 im. Janusza Korczaka w Katowicach z dnia 21.07.2023r.