Rozkład dnia

6:00 - 8:30

Schodzenie się dzieci

6:00 - 7:30

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Zabawy integrujące grupę.

7.30 - 8.30

Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę)

8.30 - 8.45

Ćwiczenia poranne

8.45 - 9.00

Przygotowanie do śniadania - czynności samoobsługowe w łazience

9.00 - 9.15

Śniadanie

9.15 - 9.30

Zabiegi higieniczne

9.30 - 10.00

Realizowanie zadań edukacyjnych: zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela z zakresu wychowania umysłowego (mowa i myślenie, pojęcia matematyczne, przyroda, treści społeczno-moralne)

10.00 - 10.30

Zajęcia z zakresu wychowania zdrowotnego i estetycznego (muzyka, plastyka, technika) i zdrowotnego (ćwiczenia gimnastyczne)

10.30 - 10.40

II Śniadanie

10.40 - 11.30

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym:

  • gry i zabawy ruchowe,
  • obserwacje przyrodnicze,
  • spacery i wycieczki.

W przypadku złych warunków atmosferycznych gry i zabawy organizowane w sali

11.45 - 12.00

Przygotowanie do obiadu - czynności samoobsługowe w łazience

12.00 - 12.30

Obiad

12.30 - 12.45

Zabiegi higieniczne

12.45 – 13.00

Odpoczynek poobiedni – relaksacja

13.00 – 14.15

Słuchanie bajek i opowiadań.

Zabawy dowolne w sali (zabawy tematyczne, manipulacyjno - konstrukcyjne) lub na świeżym powietrzu.

Praca indywidualna z dzieckiem – wspomaganie rozwoju

14.15 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku - czynności samoobsługowe w łazience

14.30 - 14.45

Podwieczorek

14.45 - 17.00

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

Praca indywidualna.

Porządkowanie sali.

Rozchodzenie się dzieci.