WAŻNE informacja Rady Rodziców

Dzieląc kwotę wydatków na liczbę dzieci Rada Rodziców oszacowała, że kwota wydatków poniesiona na jedno dziecko w poprzednim roku szkolnym wyniosła 99,32 gr. Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną i fakt, że wszystko drożeje Rada Rodziców ustaliła,że minimalna kwota wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 będzie wynosiła 100 zł.

Jeżeli deklarowaliście Państwo więcej to proszę wpłacać według deklaracji.

Rada Rodziców

Miejskiego Przedszkola nr 64 w Katowicach