Nasze przedszkole

Reforma ...

Reforma oświaty

Szczegółowe informacje i materiały na temat zmian w oświacie w związku z nową reformą można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Katowicach: http://reformaedukacji.men.gov.pl/ ...

Czytaj więcej
Biedronki

Biedronki

To 24 roześmianych przedszkolaków w wieku 3-4lata. Wychowawcy : mgr Katarzyna Dej i mgr Barbara Pająk oraz pani Edyta , która im pomaga.

Czytaj więcej
Krasnale

Krasnale

Liczy 25 ciekawych świata dzieci w wieku 5-6 lat. Wychowawcami są mgr Jolanta Wałach  oraz mgr Anna Korus.

Czytaj więcej
Muchomory

Muchomory

To 22 twórczych przedszkolaków w wieku 6 lat oraz ich wychowawcy mgr Agnieszka Hachuła i mgr Anna Korus.

Czytaj więcej
Aktywność ...

Aktywność w środowisku

Nasze przedszkole prowadzi ożywioną współpracę ze środowiskiem, włączając się w różnorodne akcje i programy o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Bierzemy udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych i współpracujemy z wieloma ...

Czytaj więcej
Kadra

Kadra

W naszym przedszkolu pracuje zespół twórczych i innowacyjnych nauczycieli, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo i rozwój Państwa dzieci. Kadra pedagogiczna nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych ...

Czytaj więcej
Oferta ...

Oferta edukacyjna

  ·

Czytaj więcej