Reforma oświaty

Szczegółowe informacje i materiały na temat zmian w oświacie w związku z nową reformą można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014